Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności jako jedyny w wyższych uczelniach technicznych harmonijnie integruje trzy dziedziny wiedzy: 
nauki biologiczne, nauki chemiczne oraz nauki inżynieryjne, w celu doskonalenia procesów technologicznych w przemyśle spożywczym, biotechnologicznym oraz w ochronie środowiska. 
Stanowi to o jego unikatowości w polskim szkolnictwie wyższym. 
Programy kształcenia oferowane przez Wydział są interdyscyplinarne i pozwalają na zdobycie wiedzy umożliwiającej prowadzenie i ulepszanie istniejących technologii oraz projektowanie nowych procesów z zakresu technologii spożywczej, biotechnologii i ochrony środowiska. 
Ponadto studenci zapoznają się z technikami komputerowymi, z podstawami marketingu, strategii biznesu i finansów.
Do roku 2008 Wydział ukończyło ponad 6400 osób. Aktualnie ponad 1850 studentów zdobywa wiedzę na studiach dziennych i zaocznych.
Kadra naukowo-dydaktyczna liczy ponad 130 nauczycieli akademickich, w tym 15 profesorów i 11 doktorów habilitowanych.
Na kierunku Biotechnologia prowadzone są również studia w języku wykładowym angielskim, realizowane w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego.
Trzy kierunki kształcenia na Wydziale posiadają akredytację - certyfikat najwyższej jakości - Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA). 

W skład Wydziału wchodzą następujące instytuty :
Instytut Podstaw Chemii Żywności
Instytut Biochemii Technicznej
Instytut Chemicznej Technologii Żywności 
Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

Główne kierunki badań
technologia produktów zapachowych
analiza mikroelementów w środkach spożywczych
struktura i dynamika biocząsteczek
izolowanie, selekcja i ulepszanie drobnoustrojów
hodowla i biosynteza mikrobiologiczna
biokataliza i konstrukcja biokatalizatorów
biosynteza
otrzymywanie i badanie enzymów
otrzymywanie białek i polisacharydów
analiza substancji biologicznie aktywnych
badanie witamin, koenzymów i aminokwasów
symulacja i optymalizacja komputerowa procesów przemysłu spożywczego
sterowanie jakością według norm ISO serii 9000	
biotechnologia środowiskowa
cukrownictwo - analityka, technologia i aparatura
chemia i technologia skrobi i przetworów ziemniaczanych
technologia i analityka cukiernictwa
termiczne i chłodnicze utrwalanie żywności
automatyzacja procesów przemysłu spożywczego
badanie i doskonalenie cech mikroorganizmów stosowanych w procesach biotechnologicznych
higiena żywności
technologie dla przemysłu winiarskiego, piwowarskiego, piekarskiego, fermentacyjnego oraz drożdżownictwa
żywność niskokaloryczna
kinetyka degradacji labilnych składników odżywczych w produktach roślinnych i zwierzęcych

St. II mag. po lic.