Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Wydział znany był przez długi czas jako Wydział Włókienniczy. 
Rozpoczął działalność w roku akademickim 1947/48 jako czwarty wydział Politechniki Łódzkiej. 
Poprzednia nazwa wydziału została zmieniona w roku 2001 na nową: 
Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów, aby pełniej oddać ówczesny profil kształcenia i zapotrzebowanie rynku pracy. 
Kolejne poszerzenie oferty edukacyjnej o zagadnienia związane z biomateriałami, nanokompozytami, elektroniką włóknistą 
czy zaawansowanymi technologiami materiałowymi przyjaznymi dla człowieka 
wyznaczyły nowy kierunek dokonywanych przemian.  
To w tych dziedzinach rynek pracy będzie poszukiwał specjalistów, których wykształcimy na naszym wydziale.  
W związku z tym w 2008 r. dokonano kolejnej zmiany nazwy wydziału na: 
 Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.  
Nowa nazwa uwzględnia współczesne trendy we wzornictwie przemysłowym, nowoczesne technologie i innowacje materiałowe.
Wydział zatrudnia obecnie 96 nauczycieli akademickich, w tym 13 osób z tytułem naukowym profesora i 10 osób ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.  

Wydział posiada akredytacje:     
-  Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
-  Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych 

St. I inżynierskie

St. I licencjackie

St. II mag. po inż.

St. II mag. po lic.

St. III doktoranckie