Wydział Mechaniczny

Wydział Mechaniczny powołany został na mocy dekretu władz państwowych z dnia 24 maja 1945 roku, o utworzeniu Politechniki Łódzkiej. W pierwszym posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego uczestniczyło 16 profesorów. Dziś na Wydziale Mechanicznym pracuje ponad 200 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym 25 profesorów tytularnych i 30 doktorów habilitowanych) w 3 instytutach i 6 katedrach:
- Instytut Inżynierii Materiałowej;
- Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn;
- Instytut Maszyn Przepływowych;
- Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji;
- Katedra Dynamiki Maszyn;
- Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki;
- Katedra Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji;
- Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn.
Rynek pracy w coraz większym stopniu poszukuje inżynierów, a w szczególności inżynierów mechaników. Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej wychodzi temu naprzeciw oferując zgodny z tendencjami europejskimi system studiów. Prowadzimy studia inżynierskie, magisterskie i doktorskie. Do roku 2012 Wydział ukończyło ponad 8000 magistrów i blisko 5600 inżynierów. Studia na tym Wydziale odbywają się według Bolońskiego systemu studiów, zgodnego z tendencjami europejskimi. Kształcimy studentów na następujących kierunkach:
- Mechanika i Budowa Maszyn;
- Inżynieria Materiałowa;
- Automatyka i Robotyka;
- Inżynieria Produkcji;
- Energetyka;
- Transport;
- Mechatronika;
- Inżynieria Kosmiczna.
Absolwenci Wydziału są poszukiwanymi specjalistami zatrudnianymi na stanowiskach konstruktorów, technologów, głównych mechaników we wszystkich gałęziach przemysłu. Mogą pracować również w energetyce, transporcie, a nawet w  administracji czy bankowości. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają im na założenie własnego przedsiębiorstwa usługowego lub produkcyjnego. Liczni absolwenci pracują w instytutach badawczych, w biurach projektowych, firmach konsultingowych oraz prowadzą prywatne firmy wytwórcze i usługowe. 
Tak szerokie możliwości zatrudnienia wynikają z dużej uniwersalności zdobytego wykształcenia, obejmującego oprócz wiedzy inżynierskiej również informatykę, organizację i zarządzanie, języki obce, marketing i przedmioty humanistyczne.
Certyfikat Państwowej Komisji Akredytacyjnej posiadają następujące kierunki:  Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Materiałowa, Automatyka i Robotyka, Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych posiada kierunek Inżynieria Materiałowa. 

St. II mag. po inż.

automatyka i robotyka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, Automatyka i Robotyka

automatyka i robotyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Automatyka i Robotyka

energetyka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, Energetyka

energetyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Energetyka

inżynieria materiałowa - 2011/12 - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, Inżynieria Materiałowa

inżynieria materiałowa - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, Inżynieria Materiałowa

inżynieria materiałowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria materiałowa od 2017/18

inżynieria materiałowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Inżynieria materiałowa

mechanika i budowa maszyn - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Mechanika i Budowa Maszyn

mechanika i budowa maszyn 2010-11 - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. letni, Mechanika i Budowa Maszyn 2010-11

mechatronika - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, Mechatronika

mechatronika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Mechatronika

transport - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, Transport

transport - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Transport

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji