Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, utworzony w 1945 roku jako "Wydział Elektryczny", 
jest jednym z trzech najstarszych wydziałów Politechniki Łódzkiej i jednym z największych w polskich uczelniach 
technicznych. Wydział zatrudnia ok. 250 nauczycieli akademickich, w tym 24 z tytułem profesora i 28 ze stopniem 
doktora habilitowanego. Pracownicy ci prowadzą badania naukowe i zajęcia dydaktyczne w zakresie elektrotechniki, 
elektroniki, automatyki i robotyki, informatyki, a także dyscyplin pokrewnych i kierunków interdyscyplinarnych, takich 
jak telekomunikacja, transport, energetyka, mechatronika i inżynieria biomedyczna. 

Studenci Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki mają do wyboru studia polskojęzyczne na 
9 kierunkach i licznych specjalnościach. Ponadto na 3 kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka oraz 
Inżyniera Biomedyczna Wydział prowadzi studia w języku angielskim w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego 
PŁ (IFE). Kierunki kształcenia na Wydziale posiadają akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA), a w 2012 roku 
Wydział uzyskał pozytywny wynik akredytacji instytucjonalnej PKA. 
Do roku 2012 Wydział wypromował ponad 3000 inżynierów, 9000 magistrów inżynierów, ponad 515 doktorów i 100 doktorów 
habilitowanych nauk technicznych. 

Obecnie na Wydziale wiedzę zdobywa około 4000 studentów na wszystkich rodzajach i poziomach studiów - (inżynierskie, 
magisterskie i doktoranckie). Programy studiów i wyposażenie laboratoriów studenckich odpowiadają międzynarodowym 
standardom akademickim. Studia są rozliczane w systemie punktowym zgodnym z Europejskim transferem Punktów ECTS. 
W pracowniach wydziałowych znajduje się ponad 1000 komputerów z dostępem do Internetu. Wydział prowadzi bardzo 
ożywioną współpracę z uczelniami z całego świata i organizuje wymianę studentów z uczelniami europejskimi. Studenci 
biorą udział w pracy dwunastu kół naukowych.

W ofercie Wydziału znajdują się też studia międzywydziałowe na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy. Rolę 
koordynatora pełni Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz studia międzywydziałowe na kierunku Energetyka wraz z Wydziałem Mechanicznym.

St. I inżynierskie

Elektronika i telekomunikacja - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektronika i telekomunikacja od 2015/2016

Elektrotechnika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektrotechnika od 2019/2020

Mechatronika - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechatronika od 2015/2016

Mechatronika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechatronika od 2015/2016

automatyka i robotyka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, automatyka i robotyka

automatyka i robotyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, automatyka i robotyka

automatyka i robotyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, automatyka i robotyka od 2017/2018

automatyka i sterowanie robotów - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, automatyka i sterowanie robotów od 2019/2020

automatyka i sterowanie robotów - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, automatyka i sterowanie robotów od 2020/2021

automatyka i sterowanie robotów - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, automatyka i sterowanie robotów od 2019/2020

automatyka i sterowanie robotów - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, automatyka i sterowanie robotów od 2020/2021

elektronika i telekomunikacja - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektronika i telekomunikacja

elektronika i telekomunikacja - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektronika i telekomunikacja od 2017/2018

elektronika i telekomunikacja - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektronika i telekomunikacja od 2019/2020

elektronika i telekomunikacja - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektronika i telekomunikacja

elektronika i telekomunikacja - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektronika i telekomunikacja od 2017/2018

elektronika i telekomunikacja - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektronika i telekomunikacja od 2019/2020

elektronika i telekomunikacja - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektronika i telekomunikacja od 2020/2021

elektrotechnika - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektrotechnika

elektrotechnika - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektrotechnika od 2017/2018

elektrotechnika - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektrotechnika od 2019/2020

elektrotechnika - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektrotechnika od 2020/2021

elektrotechnika - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektrotechnika od 2022/2023

elektrotechnika - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektrotechnika od 2023/2024

elektrotechnika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektrotechnika

elektrotechnika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektrotechnika od 2017/2018

elektrotechnika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektrotechnika od 2018/2019

elektrotechnika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektrotechnika od 2019/2020

elektrotechnika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektrotechnika od 2020/2021

elektrotechnika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektrotechnika od 2022/2023

elektrotechnika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektrotechnika od 2023/2024

informatyka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, informatyka

informatyka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, informatyka od 2017/2018

informatyka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, informatyka od 2019/2020

informatyka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, informatyka od 2020/2021

informatyka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, informatyka od 2022/2023

informatyka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, informatyka od 2024/2025

informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, informatyka

informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, informatyka od 2017/2018

informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, informatyka od 2019/2020

informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, informatyka od 2020/2021

informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, informatyka od 2022/2023

informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, informatyka od 2024/2025

inżynieria biomedyczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria Biomedyczna

inżynieria biomedyczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria biomedyczna od 2017/2018

inżynieria biomedyczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria biomedyczna od 2019/2020

inżynieria biomedyczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria biomedyczna od 2020/2021

mechatronika - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechatronika

mechatronika - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechatronika od 2017/2018

mechatronika - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechatronika od 2019/2020

mechatronika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechatronika

mechatronika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechatronika od 2017/2018

mechatronika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechatronika od 2019/2020

mechatronika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechatronika od 2020/2021

systemy sterowania inteligentnymi budynkami - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, systemy sterowania inteligentnymi budynkami

systemy sterowania inteligentnymi budynkami - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, systemy sterowania inteligentnymi budynkami od 2017/2018

systemy sterowania inteligentnymi budynkami - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, systemy sterowania inteligentnymi budynkami od 2019/2020

systemy sterowania inteligentnymi budynkami - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, systemy sterowania inteligentnymi budynkami od 2020/2021

systemy sterowania inteligentnymi budynkami - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, systemy sterowania inteligentnymi budynkami od 2022/2023

transport - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, transport

transport - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, transport od 2017/2018

transport - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, transport

transport - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, transport od 2017/2018

transport - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, transport od 2018/2019

transport - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, transport od 2019/2020

St. II mag. po inż.

Informatyka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, Informatyka

Informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, informatyka od 2018/2019

Mechatronika - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. letni, Mechatronika od 2019/2020

Mechatronika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, mechatronika od 2023/2024

Transport - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. letni, Transport od 2019/2020

Transport - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, transport od 2017/2018

automatyka i robotyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, automatyka i robotyka

automatyka i robotyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, automatyka i robotyka od 2017/2018

automatyka i sterowanie robotów - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, automatyka i sterowanie robotów od 2019/2020

automatyka i sterowanie robotów - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, automatyka i sterowanie robotów od 2020/2021

elektronika i telekomunikacja - Applied Electronics - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektronika i telekomunikacja - Applied Electronics, studia polsko-włoskie

elektronika i telekomunikacja - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, elektronika i telekomunikacja

elektronika i telekomunikacja - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, elektronika i telekomunikacja od 2020/2021

elektronika i telekomunikacja - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, elektronika i telekomunikacja od 2019/2020 lato

elektronika i telekomunikacja - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, elektronika i telekomunikacja od 2022/2023

elektronika i telekomunikacja - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektronika i telekomunikacja od 2019/2020 zima

elektrotechnika - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektrotechnika

elektrotechnika - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektrotechnika od 2017/2018

elektrotechnika - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektrotechnika od 2019/2020

elektrotechnika - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektrotechnika od 2020/2021

elektrotechnika - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektrotechnika od 2022/2023

elektrotechnika - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektrotechnika od 2023/2024

elektrotechnika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, elektrotechnika

elektrotechnika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, elektrotechnika od 2022/2023

elektrotechnika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, elektrotechnika od 2023/2024

elektrotechnika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektrotechnika od 2017/2018

elektrotechnika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektrotechnika od 2019/2020

elektrotechnika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, elektrotechnika od 2020/2021

informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, informatyka

informatyka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, informatyka od 2019/2020

informatyka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, informatyka od 2020/2021

informatyka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, informatyka od 2022/2023

informatyka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, informatyka od 2024/2025

informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, informatyka od 2020/2021

informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, informatyka od 2022/2023

informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, informatyka od 2023/2024

informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, informatyka od 2019/2020

inżynieria biomedyczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria biomedyczna od 2020/2021

inżynieria biomedyczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria biomedyczna

inżynieria biomedyczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria biomedyczna od 2019/2020

mechatronika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, Mechatronika od 2019/2020

mechatronika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, mechatronika

mechatronika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, mechatronika od 2020/2021

sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

transport - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, Transport od 2019/2020

transport - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, transport

St. jedn. inżynierskie