papiernictwo i poligrafia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Papiernictwo i Poligrafia realizowany od r.a. 2019/2020

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Absolwent kierunku papiernictwo i poligrafia jest przygotowany do wykonywania pracy zawodowej w przemyśle papierniczym i poligraficznym na stanowiskach inżynierskich, w zakresie obsługi maszyn i procesów technologicznych, współdziałania ze służbami pomocniczymi, kierowania personelem. Absolwent może pracować w zakładach przemysłowych, laboratoriach branżowych, biurach projektowych, firmach dostawczych, administracji oraz w każdej innej instytucji, w której występuje zapotrzebowania na specjalistów z zakresu papiernictwa i poligrafii. Przygotowany jest również do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej wytwórczej lub usługowej. Absolwent ma opanowaną znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu papiernictwa i poligrafii. Jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach drugiego stopnia
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
brak
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
brak
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
brak
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
brak
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
brak
 

Koordynator

Powrót na górę strony
brak

e-mail:
email

telefon:
brak

faks:
brak

adres:
brak