Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności jako jedyny w wyższych uczelniach technicznych harmonijnie integruje trzy dziedziny wiedzy: 
nauki biologiczne, nauki chemiczne oraz nauki inżynieryjne, w celu doskonalenia procesów technologicznych w przemyśle spożywczym, biotechnologicznym oraz w ochronie środowiska. 
Stanowi to o jego unikatowości w polskim szkolnictwie wyższym. 
Programy kształcenia oferowane przez Wydział są interdyscyplinarne i pozwalają na zdobycie wiedzy umożliwiającej prowadzenie i ulepszanie istniejących technologii oraz projektowanie nowych procesów z zakresu technologii spożywczej, biotechnologii i ochrony środowiska. 
Ponadto studenci zapoznają się z technikami komputerowymi, z podstawami marketingu, strategii biznesu i finansów.
Do roku 2008 Wydział ukończyło ponad 6400 osób. Aktualnie ponad 1850 studentów zdobywa wiedzę na studiach dziennych i zaocznych.
Kadra naukowo-dydaktyczna liczy ponad 130 nauczycieli akademickich, w tym 15 profesorów i 11 doktorów habilitowanych.
Na kierunku Biotechnologia prowadzone są również studia w języku wykładowym angielskim, realizowane w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego.
Trzy kierunki kształcenia na Wydziale posiadają akredytację - certyfikat najwyższej jakości - Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA). 

W skład Wydziału wchodzą następujące instytuty :
Instytut Podstaw Chemii Żywności
Instytut Biochemii Technicznej
Instytut Chemicznej Technologii Żywności 
Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

Główne kierunki badań
technologia produktów zapachowych
analiza mikroelementów w środkach spożywczych
struktura i dynamika biocząsteczek
izolowanie, selekcja i ulepszanie drobnoustrojów
hodowla i biosynteza mikrobiologiczna
biokataliza i konstrukcja biokatalizatorów
biosynteza
otrzymywanie i badanie enzymów
otrzymywanie białek i polisacharydów
analiza substancji biologicznie aktywnych
badanie witamin, koenzymów i aminokwasów
symulacja i optymalizacja komputerowa procesów przemysłu spożywczego
sterowanie jakością według norm ISO serii 9000	
biotechnologia środowiskowa
cukrownictwo - analityka, technologia i aparatura
chemia i technologia skrobi i przetworów ziemniaczanych
technologia i analityka cukiernictwa
termiczne i chłodnicze utrwalanie żywności
automatyzacja procesów przemysłu spożywczego
badanie i doskonalenie cech mikroorganizmów stosowanych w procesach biotechnologicznych
higiena żywności
technologie dla przemysłu winiarskiego, piwowarskiego, piekarskiego, fermentacyjnego oraz drożdżownictwa
żywność niskokaloryczna
kinetyka degradacji labilnych składników odżywczych w produktach roślinnych i zwierzęcych

St. I inżynierskie

biogospodarka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, biogospodarka - realizacja od roku akademickiego 2016/17

biogospodarka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, biogospodarka - realizacja od roku akademickiego 2017/18

biogospodarka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, biogospodarka - realizacja od roku akademickiego 2019/20

biogospodarka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, biogospodarka - realizacja od roku akademickiego 2020/21

biotechnologia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, biotechnologia - realizacja od roku akademickiego 2012/13

biotechnologia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, biotechnologia

biotechnologia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, biotechnologia - realizacja od roku akademickiego 2017/18

biotechnologia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, biotechnologia - realizacja od roku akademickiego 2019/20

ekotechnologie i bioprocesy - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, ekotechnologie i bioprocesy

technologia żywności i żywienie człowieka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, technologia żywności i żywienie człowieka - realizacja od roku akademickiego 2012/13

technologia żywności i żywienie człowieka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, technologia żywności i żywienie człowieka

technologia żywności i żywienie człowieka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, technologia żywności i żywienie człowieka - realizacja od roku akademickiego 2019/20

technologia żywności i żywienie człowieka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, (realizacja od r/a 2009/10)

technologia żywności i żywienie człowieka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, technologia żywności i żywienie człowieka

technologia żywności i żywienie człowieka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, technologia żywności i żywienie człowieka - realizacja od roku akademickiego 2017/18

technologia żywności i żywienie człowieka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, technologia żywności i żywienie człowieka - realizacja od roku akademickiego 2019/20

St. II mag. po inż.

biogospodarka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, biogospodarka - realizacja od roku akademickiego 2019/20

biogospodarka zrównoważona - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, biogospodarka zrównoważona

biotechnologia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, biotechnologia (3-semestralne)

biotechnologia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, biotechnologia (3-semestralne) - realizacja od roku akademickiego 2012/13

biotechnologia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, biotechnologia (3-semestralne) - realizacja od roku akademickiego 2019/20

technologia kosmetyków - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, technologia kosmetyków (3-semestralne)

technologia kosmetyków - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, technologia kosmetyków (3-semestralne) - realizacja od roku akademickiego 2015/16

technologia kosmetyków - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, technologia kosmetyków (3-semestralne) - realizacja od roku akademickiego 2019/20

technologia żywności i żywienie człowieka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, technologia żywności i żywienie człowieka (3-semestralne) - realizacja od roku akademickiego 2012/13

technologia żywności i żywienie człowieka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, technologia żywności i żywienie człowieka (3-semestralne)

technologia żywności i żywienie człowieka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, technologia żywności i żywienie człowieka (3-semestralne) - realizacja od roku akademickiego 2019/20