Wydział Mechaniczny

Wydział Mechaniczny powołany został na mocy dekretu władz państwowych z dnia 24 maja 1945 roku, o utworzeniu Politechniki Łódzkiej. W pierwszym posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego uczestniczyło 16 profesorów. Dziś na Wydziale Mechanicznym pracuje ponad 200 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym 25 profesorów tytularnych i 30 doktorów habilitowanych) w 3 instytutach i 6 katedrach:
- Instytut Inżynierii Materiałowej;
- Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn;
- Instytut Maszyn Przepływowych;
- Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji;
- Katedra Dynamiki Maszyn;
- Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki;
- Katedra Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji;
- Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn.
Rynek pracy w coraz większym stopniu poszukuje inżynierów, a w szczególności inżynierów mechaników. Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej wychodzi temu naprzeciw oferując zgodny z tendencjami europejskimi system studiów. Prowadzimy studia inżynierskie, magisterskie i doktorskie. Do roku 2012 Wydział ukończyło ponad 8000 magistrów i blisko 5600 inżynierów. Studia na tym Wydziale odbywają się według Bolońskiego systemu studiów, zgodnego z tendencjami europejskimi. Kształcimy studentów na następujących kierunkach:
- Mechanika i Budowa Maszyn;
- Inżynieria Materiałowa;
- Automatyka i Robotyka;
- Inżynieria Produkcji;
- Energetyka;
- Transport;
Absolwenci Wydziału są poszukiwanymi specjalistami zatrudnianymi na stanowiskach konstruktorów, technologów, głównych mechaników we wszystkich gałęziach przemysłu. Mogą pracować również w energetyce, transporcie, a nawet w  administracji czy bankowości. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają im na założenie własnego przedsiębiorstwa usługowego lub produkcyjnego. Liczni absolwenci pracują w instytutach badawczych, w biurach projektowych, firmach konsultingowych oraz prowadzą prywatne firmy wytwórcze i usługowe. 
Tak szerokie możliwości zatrudnienia wynikają z dużej uniwersalności zdobytego wykształcenia, obejmującego oprócz wiedzy inżynierskiej również informatykę, organizację i zarządzanie, języki obce, marketing i przedmioty humanistyczne.
Certyfikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej posiadają następujące kierunki:  Mechanika i Budowa Maszyn (ocena wyróżniająca), Inżynieria Materiałowa (ocena wyróżniajaca), Automatyka i Robotyka, Energetyka, Transport. Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych posiada kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Materiałowa. 

St. I inżynierskie

automatyka i robotyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, automatyka i robotyka

automatyka i robotyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, automatyka i robotyka od 2017/18

automatyka i robotyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, automatyka i robotyka od 2019/20

automatyka i robotyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, automatyka i robotyka od 2024/25

automatyka i robotyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, automatyka i robotyka od r.a.2020/21

energetyka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, Energetyka od 2012/13

energetyka - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, energetyka 2017/18

energetyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Energetyka od 2012/13

energetyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, energetyka 2020/21

energetyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, energetyka 2022/23

energetyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, energetyka od 2017/18

energetyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, energetyka od 2019/20

inżynieria kosmiczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria kosmiczna 2015/16

inżynieria kosmiczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria kosmiczna od 2017/18

inżynieria materiałowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria materiałowa - 2014/15

inżynieria materiałowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria materiałowa 2012/13 zakończony

inżynieria materiałowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria materiałowa od 2017/18

inżynieria materiałowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria materiałowa od 2019/20

inżynieria materiałowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria materiałowa od r.a. 2020/21

inżynieria materiałowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria materiałowa od r.a. 2021/22

inżynieria materiałowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria materiałowa od r.a. 2023/24

inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria produkcji 2017/18

inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria produkcji od 2012/13

materiały i technologie przyszłości - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, materiały i technologie przyszłości od 2024/25

mechanika i budowa maszyn - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechanika i budowa maszyn - 2014/15 - realizacja zakończona

mechanika i budowa maszyn - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechanika i budowa maszyn od 2017/18 - realizacja zakończona

mechanika i budowa maszyn - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechanika i budowa maszyn od 2018/19

mechanika i budowa maszyn - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechanika i budowa maszyn od 2019/20

mechanika i budowa maszyn - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechanika i budowa maszyn od r.a. 2020/21

mechanika i budowa maszyn - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechanika i budowa maszyn 2012/13 - realizacja zakończona

mechanika i budowa maszyn - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechanika i budowa maszyn od 2017/18 - realizacja zakończona

mechanika i budowa maszyn - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechanika i budowa maszyn od 2018/19

mechanika i budowa maszyn - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechanika i budowa maszyn od 2019/20

mechanika i budowa maszyn - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechanika i budowa maszyn od r.a. 2020/21

mechatronika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechatronika 2012/13 realizacja zakończona

mechatronika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechatronika od 2017/18

transport - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, transport od r.a. 2020/21

St. II mag. po inż.

automatyka i robotyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, automatyka i robotyka 2017/18 letni

automatyka i robotyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, automatyka i robotyka 2019/20

automatyka i robotyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, automatyka i robotyka od r.a. 2020/21

automatyka i robotyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, automatyka i robotyka od r.a. 2022/23

automatyka i robotyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, automatyka i robotyka od roku akademickiego 2023/24

energetyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, energetyka - 2015/16 letni

energetyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, energetyka 2017/18

energetyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, energetyka od 2019/20

inżynieria materiałowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria materiałowa - 2015/16 letni

inżynieria materiałowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria materiałowa od 2019/20

inżynieria materiałowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria materiałowa od r.a. 2020/21

inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria produkcji - 2015/16 letni

inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, inżynieria produkcji od r.a. 2021/22

materiały i technologie - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, materiały i technologie 2023/24

mechanika i budowa maszyn - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechanika i budowa maszyn - realizowany od 2024/25

mechanika i budowa maszyn - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechanika i budowa maszyn od 2017/18 - realizacja zakończona

mechanika i budowa maszyn - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechanika i budowa maszyn od 2019/20 - realizacja zakończona

mechanika i budowa maszyn - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechanika i budowa maszyn od r.a. 2020/21

mechanika i budowa maszyn - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, mechanika i budowa maszyn - realizowany od 2023/24

mechanika i budowa maszyn - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechanika i budowa maszyn od 2017/18 - realizacja zakończona

mechanika i budowa maszyn - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechanika i budowa maszyn od 2019/20 - realizacja zakończona

mechanika i budowa maszyn - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, mechanika i budowa maszyn od r.a. 2020/21

St. II mag. po lic.