Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Wydział znany był przez długi czas jako Wydział Włókienniczy. 
Rozpoczął działalność w roku akademickim 1947/48 jako czwarty wydział Politechniki Łódzkiej. 
Poprzednia nazwa wydziału została zmieniona w roku 2001 na nową: 
Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów, aby pełniej oddać ówczesny profil kształcenia i zapotrzebowanie rynku pracy. 
Kolejne poszerzenie oferty edukacyjnej o zagadnienia związane z biomateriałami, nanokompozytami, elektroniką włóknistą 
czy zaawansowanymi technologiami materiałowymi przyjaznymi dla człowieka 
wyznaczyły nowy kierunek dokonywanych przemian.  
To w tych dziedzinach rynek pracy będzie poszukiwał specjalistów, których wykształcimy na naszym wydziale.  
W związku z tym w 2008 r. dokonano kolejnej zmiany nazwy wydziału na: 
 Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.  
Nowa nazwa uwzględnia współczesne trendy we wzornictwie przemysłowym, nowoczesne technologie i innowacje materiałowe.
Wydział zatrudnia obecnie 96 nauczycieli akademickich, w tym 13 osób z tytułem naukowym profesora i 10 osób ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.  

Wydział posiada akredytacje:     
-  Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
-  Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych 

St. I inżynierskie

Textiles and Fashion Industry - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Textiles and Fashion Industry

Textiles and Fashion Industry - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Textiles and Fashion Industry

edukacja techniczno-informatyczna - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, edukacja techniczno-informatyczna

edukacja techniczno-informatyczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, edukacja techniczno-informatyczna

inżynieria materiałowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria materiałowa - program dla naboru OD roku akad. 2017/18

inżynieria materiałowa - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria materiałowa WYŁĄCZNIE dla naboru z roku akad. 2016/17

inżynieria wzornictwa przemysłowego - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Inżynieria wzornictwa przemysłowego - od roku akad. 2017/18

inżynieria wzornictwa przemysłowego - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Inżynieria wzornictwa przemysłowego - od roku akad.2019/20

inżynieria wzornictwa przemysłowego - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria wzornictwa przemysłowego

tekstronika - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, tekstronika

towaroznawstwo - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Program obowiązuje od roku akad. 2017/18

włókiennictwo - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, włókiennictwo - program studiów obowiązujący od roku akad. 2015/2016

włókiennictwo - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, włókiennictwo

włókiennictwo i przemysł mody - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, WiPM- program studiów dla naboru od roku ak. 2020/21

włókiennictwo i przemysł mody - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, włókiennictwo i przemysł mody

włókiennictwo i przemysł mody - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, WIPM - program studiów WYŁĄCZNIE dla naboru z roku akad. 2016/2017

włókiennictwo i przemysł mody - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, WIPM - program studiów dla naboru OD roku akad. 2017/18

włókiennictwo i przemysł mody - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, WiPM- program studiów dla naboru od roku ak. 2019/20

włókiennictwo i przemysł mody - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, włókiennictwo i przemysł mody