Wydział Organizacji i Zarządzania

Wydział Organizacji i Zarządzania istnieje od 1991 roku. Kształci absolwentów, którzy bardzo dobrze odnajdują się w aktualnych realiach rynkowych. Wielu z nich pracuje w renomowanych firmach polskich i zagranicznych, odnosząc w nich sukcesy zawodowe. Sukcesy te zawdzięczają przede wszystkim wyjątkowemu programowi studiów, który jako jedyny wśród uczelni regionu łódzkiego łączy elementy wiedzy technicznej z problematyką menedżerską.
Wydział prowadzi ożywioną współpracę zagraniczną z kilkudziesięcioma uczelniami z całej Europy. Studenci wyjeżdżają na roczne lub półroczne staże w ramach programu LLP Erasmus. Na podstawie porozumień z niektórymi uczelniami zagranicznymi studenci mogą otrzymać tzw. podwójny dyplom.
Kadra naukowa Wydziału odznacza się dużym doświadczeniem dydaktycznym i praktycznym, znaczącym dorobkiem naukowym i przyjaznym stosunkiem do studentów.
Studenci posiadają szerokie możliwości uczestniczenia w życiu Wydziału poprzez swoich przedstawicieli zasiadających w Radzie Wydziału i jej komisjach oraz działalność Samorządu Studenckiego.
Liczne koła naukowe i organizacje studenckie stwarzają możliwości pogłębiania wiedzy, rozwijania zainteresowań i pasji, uczestniczenia w konferencjach i seminariach naukowych, programach wymiany studentów, stażach krajowych i zagranicznych.
Ofertę edukacyjną Wydziału wzbogacają ponadto studia podyplomowe oraz kursy dokształcające. 
Wydział tętni życiem pozadydaktycznym. Studenci wspólnie z kadrą naukową organizują liczne imprezy, mające na celu poszerzenie wspólnych horyzontów oraz integrację środowisk.
Wydział Organizacji i Zarządzania posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach studiów: zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji.

St. I inżynierskie

inżynieria zarządzania - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria zarządzania (inżynierskie)

inżynieria zarządzania - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria zarządzania (inżynierskie) realizowany od r.a. 2017/18

inżynieria zarządzania - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria zarządzania (inżynierskie) realizowany od r.a. 2019/20

inżynieria zarządzania - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria zarządzania (inżynierskie) realizowany od r.a. 2020/21

inżynieria zarządzania - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria zarządzania (inżynierskie)

inżynieria zarządzania - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria zarządzania (inżynierskie) realizowany od r.a. 2017/18

inżynieria zarządzania - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria zarządzania (inżynierskie) realizowany od r.a. 2019/20

inżynieria zarządzania - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria zarządzania (inżynierskie) realizowany od r.a. 2020/21

inżynieria zarządzania - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria zarządzania (inżynierskie) realizowany od r.a. 2021/22

logistyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, logistyka - realizowany od r.a. 2019/20

logistyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, logistyka - realizowany od r.a. 2020/21

logistyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, logistyka - realizowany od r.a. 2021/22

marketing w przemyśle - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, marketing w przemyśle

papiernictwo i poligrafia - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, Papiernictwo i Poligrafia 2015/2016

papiernictwo i poligrafia - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, Papiernictwo i Poligrafia 2016/2017 (profil praktyczny)

papiernictwo i poligrafia - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, Papiernictwo i Poligrafia 2017/2018 (profil praktyczny)

papiernictwo i poligrafia - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, Papiernictwo i Poligrafia realizowane od r.a. 2019/2020

papiernictwo i poligrafia - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, Papiernictwo i poligrafia - realizowany od r.a. 2020/21

papiernictwo i poligrafia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Papiernictwo i Poligrafia 2015/2016

papiernictwo i poligrafia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Papiernictwo i Poligrafia 2016/2017 (profil praktyczny)

papiernictwo i poligrafia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Papiernictwo i Poligrafia 2017/2018 (profil praktyczny)

papiernictwo i poligrafia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Papiernictwo i Poligrafia realizowany od r.a. 2019/2020

papiernictwo i poligrafia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Papiernictwo i poligrafia - realizowany od r.a. 2020/21

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie i inżynieria produkcji

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie i inżynieria produkcji - realizowany od r.a. 2017/18

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie i inżynieria produkcji - realizowany od r.a. 2018/19

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie i inżynieria produkcji - realizowany od r.a. 2019/20

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie i inżynieria produkcji - realizowany od r.a. 2020/21

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie i inżynieria produkcji - realizowany od r.a. 2021/22

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie i inżynieria produkcji - studia dualne od r.a. 2018/19

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie i inżynieria produkcji

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie i inżynieria produkcji - realizowany od r.a. 2017/18

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie i inżynieria produkcji - realizowany od r.a. 2018/19

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie i inżynieria produkcji - realizowany od r.a. 2019/20

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie i inżynieria produkcji - realizowany od r.a. 2020/21

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie i inżynieria produkcji - realizowany od r.a. 2021/22

St. II

Zarządzanie produkcją - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Zarządzanie produkcją

papiernictwo i poligrafia - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, Papiernictwo i Poligrafia 2015/2016 (profil praktyczny)

papiernictwo i poligrafia - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, Papiernictwo i Poligrafia realizowany od r.a. 2019/2020

papiernictwo i poligrafia - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, Papiernictwo i Poligrafia realizowany od r.a. 2020/2021

papiernictwo i poligrafia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, Papiernictwo i Poligrafia realizowany od r.a. 2019/2020

papiernictwo i poligrafia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Papiernictwo i poligrafia realizowany od r.a. 2020/21

zarządzanie - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie

zarządzanie - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie

zarządzanie - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie - realizowany od r.a. 2018/19

zarządzanie - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie realizowane od r.a. 2019/20

zarządzanie - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie realizowane od r.a. 2020/21

zarządzanie - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie realizowane od r.a. 2021/22

zarządzanie - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie realizowane od r.a. 2022/23

zarządzanie - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie

zarządzanie - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie

zarządzanie - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie - realizowany od r.a. 2018/19

zarządzanie - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie realizowane od r.a. 2019/20

zarządzanie - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie realizowane od r.a. 2020/21

zarządzanie - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie realizowane od r.a. 2021/22

zarządzanie - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie realizowane od r.a. 2022/23

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie i inżynieria produkcji

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie i inżynieria produkcji realizowany od 2020/21

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie i inżynieria produkcji realizowany od r.a. 2019/20

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie i inżynieria produkcji realizowany od r.a. 2021/22

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie i inżynieria produkcji

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie i inżynieria produkcji realizowany od 2021/22

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie i inżynieria produkcji realizowany od r.a. 2019/20

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, zarządzanie i inżynieria produkcji realizowany od r.a. 2020/21