Centrum Kształcenia Międzynarodowego

brak

St. I inżynierskie

Advanced Biobased and Bioinspired Materials - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Advanced Biobased and Bioinspired Materials

Advanced Biobased and Bioinspired Materials - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Advanced Biobased and Bioinspired Materials

Advanced Biobased and Bioinspired Materials - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Advanced Biobased and Bioinspired Materials - realizowany od roku akad. 2019/20

Biomedical Engineering and Technologies - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Biomedical Engineering and Technologies - realizowany od roku akad. 2019/20

Biomedical Engineering and Technologies - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Biomedical Engineering and Technologies - realizowany od roku akad. 2020/21

Business and Technology - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Business and Technology - realizowany od roku akad. 2020/21

Business and Technology - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Business and Technology - realizowany od roku akad. 2021/22

Business, Society and Technology - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Business, Society and Technology - realizowany od roku akad. 2023/24

Business, Society and Technology - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Business, Society and Technology - realizowany od roku akad. 2023/24

Computer Science - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Computer Science - realizowany od roku akad. 2019/20

Computer Science - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Computer Science - realizowany od roku akad. 2020/21

Computer Science - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Computer Science - realizowany od roku akad. 2022/23

Computer Science - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Computer Science - realizowany od roku akad. 2023/24

Electronic and Telecommunication Engineering - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Electronic and Telecommunication Engineering - realizowany od roku akad. 2019/20

Electronic and Telecommunication Engineering - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Electronic and Telecommunication Engineering - realizowany od roku akad. 2020/21

Gestion et Technologie - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Gestion et Technologie - realizowany od roku akad. 2020/21

Gestion et Technologie - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Gestion et Technologie - realizowany od roku akad. 2021/22

Industrial Biotechnology - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Industrial Biotechnology - realizowany od roku akad. 2019/20

Industrial Biotechnology - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Industrial Biotechnology - realizowany od roku akad. 2020/21

Information Technology - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Information Technology - realizowany od roku akad. 2019/20

Information Technology - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Information Technology - realizowany od roku akad. 2020/21

Mathematical Methods in Data Analysis - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Mathematical Methods in Data Analysis - realizowany od roku akad. 2022/23

Mechanical Engineering - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Mechanical Engineering - realizowany od roku akad. 2019/20

Mechanical Engineering - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Mechanical Engineering - realizowany od roku akad. 2020/21

Modelling and Data Science - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Modelling and Data Science - realizowany od roku akad. 2020/21

Modelling and Data Science - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Modelling and Data Science - realizowany od roku akad. 2023/24

architektura - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Architecture - od roku akademickiego 2018/2019

architektura - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Architecture Engineering - od roku akademickiego 2013/2014

architektura - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Architecture Engineering - od roku akademickiego 2017/2018

biotechnologia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Biotechnology - realizacja od roku akademickiego 2012/13

biotechnologia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Biotechnology - realizacja od roku akademickiego 2017/18

elektronika i telekomunikacja - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Telecommunications and Computer Science - od roku akademickiego 2012/13

elektronika i telekomunikacja - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Telecommunications and Computer Science - od roku akademickiego 2016/17

elektronika i telekomunikacja - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Telecommunications and Computer Science - od roku akademickiego 2017/18

fizyka techniczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Science and Technology - od roku akademickiego 2012/2013

fizyka techniczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Science and Technology - od roku akademickiego 2016/2017

fizyka techniczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Science and Technology - od roku akademickiego 2017/2018

informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Computer Science - od roku akademickiego 2012/13

informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Computer Science - od roku akademickiego 2016/17

informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Computer Science - od roku akademickiego 2017/18

informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Information Technology - od roku akademickiego 2012/13

informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Information Technology - od roku akademickiego 2017/18

inżynieria biomedyczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Biomedical Engineering - od roku akademickiego 2016/17

inżynieria biomedyczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Biomedical Engineering - od roku akademickiego 2017/18

mechanika i budowa maszyn - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Mechanical Engineering and Applied Computer Science - od roku akademickiego 2012/13

mechanika i budowa maszyn - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Mechanical Engineering and Applied Computer Science - od roku akademickiego 2017/18

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Business and Technology - realizowany od roku akad. 2013/14

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Business and Technology - realizowany od roku akad. 2017/18

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Business and Technology - realizowany od roku akad. 2019/20

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Gestion et Technologie - realizowany od roku akad. 2013/14

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Gestion et Technologie - realizowany od roku akad. 2017/18

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Gestion et Technologie - realizowany od roku akad. 2019/20

St. II

Advanced Mechanical Engineering - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Advanced Mechanical Engineering - realizowany od roku akad. 2019/20

Computer Science and Information Technology - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, Computer Science and Information Technology - realizowany od roku akad. 2019/20

Computer Science and Information Technology - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Computer Science and Information Technology - realizowany od roku akad. 2020/21

Future Mobility - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Future Mobility - realizowany od roku akad. 2022/23

Human-Computer Interaction - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, Human-Computer Interaction - realizowany od roku akad. 2020/21

Human-Computer Interaction - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, Human-Computer Interaction - realizowany od roku akad. 2023/24

Industrial Biotechnology - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, Industrial Biotechnology - realizowany od roku akad. 2020/21

Master in Mechanical Engineering - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Master in Mechanical Engineering - realizowany od roku akad. 2021/22

Master of Business Studies - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Master of Business Studies - realizowany od roku akad. 2020/21

Master of Business Studies - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Master of Business Studies - realizowany od roku akad. 2021/22

Master of Operations Management - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Master of Operations Management - realizowany od roku akad. 2020/21

Master of Operations Management - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Master of Operations Management - realizowany od roku akad. 2020/21

Master of Operations Management - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Master of Operations Management - realizowany od roku akad. 2021/22

Smart Manufacturing - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Smart Manufacturing - realizowany od roku akad. 2023/24

biotechnologia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, Biotechnology

mechanika i budowa maszyn - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Advanced Mechanical Engineering

zarządzanie - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Management

zarządzanie - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Management - realizowany od roku akad. 2019/20

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Management and Production Engineering - realizowany od r.a. 2016/17

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Management and Production Engineering - realizowany od r.a. 2018/19

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Management and Production Engineering - realizowany od roku akad. 2019/20