budownictwo - budownictwo drogowe - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, budownictwo - budownictwo drogowe

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Absolwenci przygotowani są do projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego i przemysłowego, organizacji budownictwa, technik komputerowych i nowoczesnych technologii. Ponadto posiadają wiedzę i umiejętności do kierowania dużymi zespołami i firmą budowlaną. Przygotowani są do rozwiązywania złożonych problemów projektowych i technologicznych; opracoawania i realizacji programów badawczych, przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, uczestniczenia w marketingu i promocji wyrobów budowlanych jak również ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji. Absolwenci są przygotowani do pracy w biurach projektowych, instytucjach badawczych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedz z zakresu szeroko rozumianego budownictwa. Po odbyciu praktyki budowlanej posiadane wykształcenie stanowi
podstawę do ubiegania się o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w pełnym zakresie zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia.
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
Formalnym wymogiem dla kandydatów na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiow I stopnia - dyplom inżyniera, lub zagranicznego, równoważnego dokumentu potwierdzonego przez władze Uczelni. Ponadto kandydat powinien wykazywać zdolności do samodzielnej pracy, umiejętność przyswajania wiedzy z różnych dziedzin i jej zastosowanie do rozwiązywania problemóqw technicznych i organizacyjnych. Kandydat powinien posiadać wyobraźnię stanowiącą pomost między wykonanym projektem i rzeczywistością.
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Główne cele kształcenia:

- wyposażenie absolwenta w zasób wiedzy podstawowej i kierunkowej, umożliwiający mu elastyczne dostosowanie do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku,

- wyposażenie absolwenta w zasób umiejętności posługiwania się technikami informatycznymi,

- wyposażenie studentow w wiedzę menedżerską,

- przekazanie niezbędnej wiedzy umożliwiającej zatrudnienie w obszarze zintegrowanej Europy,

- umiejętność samokształcenia
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
brak
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
brak
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
brak
 

Koordynator

Powrót na górę strony
brak

e-mail:
email

telefon:
brak

faks:
brak

adres:
brak