Centrum Kształcenia Międzynarodowego

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) powstało w 1992 roku, w wyniku  niezwykle efektywnej współpracy uczelni zagranicznych z polskim światem akademickim. Było pierwszą instytucją szkolnictwa wyższego oferującą kształcenie prowadzone w języku angielskim. Aktualnie IFE prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia w języku angielskim i francuskim oraz na studiach drugiego stopnia w języku angielskim.
Poszczególne programy studiów są zorganizowane we współpracy z wydziałami Politechniki Łódzkiej. Głównym celem utworzenia IFE było kształcenie przyszłych inżynierów, którzy oprócz fachowej wiedzy i umiejętności władają biegle językiem angielskim i  francuskim. Aby osiągnąć ten cel do realizacji poszczególnych programów studiów zaproszono najbardziej kompetentną kadrę akademicką. Centrum Kształcenia Międzynarodowego zatrudnia szereg wysoko wykwalifikowanych wykładowców nie tylko spośród zasobów Politechniki Łódzkiej, ale również z innych ośrodków akademickich zarówno polskich jak i zagranicznych. Programy studiów mają bardzo spójny charakter, ich głównym celem jest wykształcenie kompetencji ogólnych i zawodowych, będących odpowiedzią na współczesne problemy społeczno-ekonomiczne oraz niezbędnych do zapewnienia absolwentowi zatrudnialności przez całe życie. Do podstawowych kompetencji należą: umiejętność pracy w grupie, umiejętność analizy i syntezy, umiejętność dostosowywanie się do nowych sytuacji, efektywna komunikacja, umiejętność autonomicznej pracy, zrozumienie interkulturalnych aspektów pracy zespołowej. 
Aktualnie w Centrum Kształcenia Międzynarodowego ponad 1000 studentów studiuje na następujących programach studiów:

1. studia pierwszego stopnia
- w języku angielskim: 
Architecture Engineering, Biomedical Engineering, Biotechnology, Business and Technology, Computer Science, Information Technology, Mechanical Engineering and Applied Computer Science, Science and Technology, Telecommunications and Computer Science, 
- w języku francuskim: Gestion et Technologie.

2. studia drugiego stopnia
- w języku angielskim: Biotechnology, Computer Science and Information Technology, Management, Mechatronics, Telecommunications and Computer Science.

St. I inżynierskie

Advanced Biobased and Bioinspired Materials - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Advanced Biobased and Bioinspired Materials

Advanced Biobased and Bioinspired Materials - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Advanced Biobased and Bioinspired Materials - realizowany od roku akad. 2019/20

Advanced Biobased and Bioinspired Materials - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Advanced Biobased and Bioinspired Materials - realizowany od roku akad. 2020/21

Biomedical Engineering and Technologies - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Biomedical Engineering and Technologies - realizowany od roku akad. 2019/20

Biomedical Engineering and Technologies - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Biomedical Engineering and Technologies - realizowany od roku akad. 2020/21

Business and Technology - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Business and Technology - realizowany od roku akad. 2020/21

Business and Technology - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Business and Technology - realizowany od roku akad. 2021/22

Computer Science - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Computer Science - realizowany od roku akad. 2019/20

Computer Science - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Computer Science - realizowany od roku akad. 2020/21

Electronic and Telecommunication Engineering - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Electronic and Telecommunication Engineering - realizowany od roku akad. 2019/20

Electronic and Telecommunication Engineering - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Electronic and Telecommunication Engineering - realizowany od roku akad. 2020/21

Gestion et Technologie - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Gestion et Technologie - realizowany od roku akad. 2020/21

Gestion et Technologie - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Gestion et Technologie - realizowany od roku akad. 2021/22

Industrial Biotechnology - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Industrial Biotechnology - realizowany od roku akad. 2019/20

Industrial Biotechnology - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Industrial Biotechnology - realizowany od roku akad. 2020/21

Information Technology - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Information Technology - realizowany od roku akad. 2019/20

Information Technology - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Information Technology - realizowany od roku akad. 2020/21

Mechanical Engineering - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Mechanical Engineering - realizowany od roku akad. 2019/20

Mechanical Engineering - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Mechanical Engineering - realizowany od roku akad. 2020/21

Modelling and Data Science - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Modelling and Data Science - realizowany od roku akad. 2020/21

architektura - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Architecture - od roku akademickiego 2018/2019

architektura - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Architecture Engineering - od roku akademickiego 2013/2014

architektura - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Architecture Engineering - od roku akademickiego 2017/2018

biotechnologia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Biotechnology - realizacja od roku akademickiego 2012/13

biotechnologia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Biotechnology - realizacja od roku akademickiego 2017/18

elektronika i telekomunikacja - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Telecommunications and Computer Science - od roku akademickiego 2012/13

elektronika i telekomunikacja - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Telecommunications and Computer Science - od roku akademickiego 2016/17

elektronika i telekomunikacja - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Telecommunications and Computer Science - od roku akademickiego 2017/18

fizyka techniczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Science and Technology - od roku akademickiego 2012/2013

fizyka techniczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Science and Technology - od roku akademickiego 2016/2017

fizyka techniczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Science and Technology - od roku akademickiego 2017/2018

informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Computer Science - od roku akademickiego 2012/13

informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Computer Science - od roku akademickiego 2016/17

informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Computer Science - od roku akademickiego 2017/18

informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Information Technology - od roku akademickiego 2012/13

informatyka - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Information Technology - od roku akademickiego 2017/18

inżynieria biomedyczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Biomedical Engineering - od roku akademickiego 2016/17

inżynieria biomedyczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Biomedical Engineering - od roku akademickiego 2017/18

mechanika i budowa maszyn - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Mechanical Engineering and Applied Computer Science - od roku akademickiego 2012/13

mechanika i budowa maszyn - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Mechanical Engineering and Applied Computer Science - od roku akademickiego 2017/18

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Business and Technology - realizowany od roku akad. 2013/14

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Business and Technology - realizowany od roku akad. 2017/18

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Business and Technology - realizowany od roku akad. 2019/20

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Gestion et Technologie - realizowany od roku akad. 2013/14

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Gestion et Technologie - realizowany od roku akad. 2017/18

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Gestion et Technologie - realizowany od roku akad. 2019/20

St. II

Advanced Mechanical Engineering - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Advanced Mechanical Engineering - realizowany od roku akad. 2019/20

Computer Science and Information Technology - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, Computer Science and Information Technology - realizowany od roku akad. 2019/20

Computer Science and Information Technology - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Computer Science and Information Technology - realizowany od roku akad. 2020/21

Human-Computer Interaction - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, Human-Computer Interaction - realizowany od roku akad. 2020/21

Industrial Biotechnology - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, Industrial Biotechnology - realizowany od roku akad. 2020/21

Master in Mechanical Engineering - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Master in Mechanical Engineering - realizowany od roku akad. 2021/22

Master of Business Studies - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Master of Business Studies - realizowany od roku akad. 2020/21

Master of Business Studies - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Master of Business Studies - realizowany od roku akad. 2021/22

Master of Operations Management - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Master of Operations Management - realizowany od roku akad. 2020/21

Master of Operations Management - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Master of Operations Management - realizowany od roku akad. 2021/22

biotechnologia - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, Biotechnology

mechanika i budowa maszyn - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Advanced Mechanical Engineering

zarządzanie - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Management

zarządzanie - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Management - realizowany od roku akad. 2019/20

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Management and Production Engineering - realizowany od r.a. 2016/17

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Management and Production Engineering - realizowany od r.a. 2018/19

zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, Management and Production Engineering - realizowany od roku akad. 2019/20