inżynieria środowiska - zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów - studia niestacjonarne/z, rozpoczęcie – sem. zimowy, inżynieria środowiska - zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Posiada kwalifikacje niezbędne do ubiegania się o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
brak
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
brak
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
brak
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
brak
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
brak
 

Koordynator

Powrót na górę strony
brak

e-mail:
email

telefon:
brak

faks:
brak

adres:
brak