architektura - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, architektura - realizacja od roku akademickiego 2020/2021

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Absolwenci tego kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w branży budowlanej i architektonicznej w kraju i za granicą. Mogą podejmować pracę  w biurze architektonicznym, prowadzić  działalność zawodową w charakterze pracownika pomocniczego w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, jak również  prowadzić działalność w charakterze pracownika pomocniczego w wykonawstwie i nadzorze budowlanym. Absolwenci, którzy wybiorą moduły związane z architekturą wnętrz, będą przygotowani do prowadzenia działalności zawodowej w tej dziedzinie.
Absolwenci mogą współpracować ze specjalistami z innych dziedzin: technicznych, humanistycznych i artystycznych. Są gotowi do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, szczególnie w dziedzinie architektury i budownictwa,  pracy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, podnoszenia kompetencji zawodowych, w tym podjęcia studiów II stopnia.
Absolwenci architektury mogą ubiegać się, po odbyciu stażu zawodowego, o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ograniczonym zakresie, w specjalności architektonicznej.
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
brak
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
brak
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
brak
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
brak
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
brak
 

Koordynator

Powrót na górę strony
brak

e-mail:
email

telefon:
brak

faks:
brak

adres:
brak