Instytut Papiernictwa i Poligrafii

Potencjał naukowo-dydaktyczny

Instytut Papiernictwa i Poligrafii jest unikatową w kraju placówką naukowo-dydaktyczną, z ponad 60-letnią historią kształcenia papierników na poziomie akademickim. Skupia największą w Polsce liczbę samodzielnych pracowników nauki oraz adiunktów - specjalistów w zakresie papiernictwa i poligrafii, obecnie kadra dydaktyczna liczy 21 osób, w tym 7 profesorów. 

Instytut Papiernictwa i Poligrafii dba o przyjazne kontakty studentów z wykładowcami, zapewnia ścisłe związki z przemysłem, wymianę zagraniczną studentów, atrakcyjny system stypendiów, w tym sponsorowanych przez przemysł, a także wszechstronną pomoc w znalezieniu pracy.

Instytut mieści się w ośmiokondygnacyjnym budynku dydaktycznym, w którym znajdują się laboratoria, sale wykładowe i specjalistyczna biblioteka. Dobrze wyposażone laboratoria umożliwiają prowadzenie działalność edukacyjnej i naukowej w całym zakresie procesu wytwarzania papieru, jego przetwarzania i zadrukowania.

Od roku akademickiego 2008/2009 Instytut poprowadzi kierunek ,,Papiernictwo i Poligrafia’’ według nowoczesnego programu studiów, który odpowiada zarówno potrzebom gospodarki jak i oczekiwaniom młodych ludzi.

St. I inżynierskie

St. II

St. II mag. po inż.