edukacja techniczno-informatyczna - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. zimowy, edukacja techniczno-informatyczna

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
brak
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
Kandydaci na studia muszą posiadać świadectwo dojrzałości lub równoważnik zagraniczny, uznawany w Polsce.
Świadectwo dojrzałości może być uzyskane w szkole średniej dającej wykształcenie ogólne (liceum ogólnokształcące), zawodowe (liceum zawodowe), techniczne (technikum), medyczne (liceum medyczne) lub artystyczne (liceum plastyczne, liceum muzyczne idt.). Jest ono jedynym dokumentem wydawanym przez szkoły średnie, który uprawnia do ubiegania się o wstęp do szkół wyższych w Polsce. Wszystkie rodzaje szkół średnich można ukończyć bez zdawania egzaminu dojrzałości. W takim przypadku szkoła wydaje świadectwo ukończenia szkoły średniej, które nie uprawnia do wstępu na wyższe uczelnie.
Fragment z dokumentu "Kwalifikacje dające dostęp do szkolnictwa wyższego" za http://www.buwiwm.edu.pl/publ/przew/rozdzial2.htm
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
brak
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
brak
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
brak
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
brak
 

Koordynator

Powrót na górę strony
Ryszard Korycki

e-mail:
email

telefon:
42 631 33 82

faks:
brak

adres:
Politechnika Łódzka Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Katedra Mechaniki i Informatyki Technicznej ( K 411) 90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116