informatyka stosowana - studia stacjonarne, rozpoczęcie – sem. letni, Informatyka stosowana 2022

 

Sylwetka absolwenta

Powrót na górę strony
Absolwenci z tytułem zawodowym na magistra inżyniera informatyki mogą podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na kierunku informatyka, telekomunikacja, elektronika, mechatronika, automatyka i robotyka i innych kierunkach technicznych.
 

Wymagania wstępne

Powrót na górę strony
Dyplom inżyniera po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku informatyka, informatyka stosowana, telekomunikacja, elektronika, mechatronika, automatyka i robotyka oraz logistyka.
 

Cele kształcenia

Powrót na górę strony
Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w rozszerzoną i zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie informatyki. Poza tym, absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu języków obcych, ekonomii, zarządzania i przedsiębiorczości oraz kompetencje społeczne zapewniające mu dużą atrakcyjność na rynku pracy, krajowym i zagranicznym. Zdobyte wyksztalcenie umożliwi absolwentom podjęcie pracy w przedsiębiorstwach rozwijających technologie informatyczne oraz stosujących te technologie w różnych dziedzinach gospodarki, takich jak: przemysł informatyczny, administracja, finanse, agencje reklamowe, szkolnictwo, badania i rozwój. Warto podkreślić, że prace dyplomowe magisterskie wykonywane są pod opieką nauczycieli aktywnych naukowo w wybranej dziedzinie informatyki i opiniowane przez samodzielnych pracowników nauki.
Absolwenci z tytułem zawodowym na magistra inżyniera informatyki mogą podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na kierunku informatyka, telekomunikacja, elektronika, mechatronika, automatyka i robotyka i innych kierunkach technicznych.
 

Dalsze możliwości kształcenia

Powrót na górę strony
brak
 

Egzamin końcowy

Powrót na górę strony
brak
 

Zasady oceniania

Powrót na górę strony
brak
 

Koordynator

Powrót na górę strony
brak

e-mail:
email

telefon:
brak

faks:
brak

adres:
brak